Werkvisie

De rode draad om te komen tot een lichaam op orde is gezonde voeding volgens de Schijf van vijf, eventueel aangevuld door extra groenten en natuurlijke supplementen.

De juiste beweging is voor een ieder persoonlijk weer een ander traject, we zijn tenslotte niet allemaal op dezelfde manier gebouwd.

Lichaam op orde met thee

Tijdens het intakegesprek brengen we uw persoonlijke situatie in beeld. We maken een plan van aanpak om uw doel te bereiken.

De vervolgconsulten zijn ter ondersteuning en begeleiding naar dit doel.

Het intakegesprek is ongeveer een uur en de vervolgconsulten van 20 minuten tot een half uur. Hoe lang iemand coaching nodig heeft is van persoon tot persoon verschillend.